1990

The Godfather 3 เดอะก็อดฟาเธอร์ 3
HD

The Godfather 3 เดอะก็อดฟาเธอร์ 3

บทสุดท้ายของมหากาพย์ไตรภาคแห่งตระกูลคอร์ลีโอเน่ อัล ปาชิโน่กลับมาอีกครั้ง ในบทผู้นำแห่งตระกูลผู้ทรงอิทธิพลล้นฟ้า ไมเคิล คอร์ลีโอเน่ ...